Tin Tức

Đề xuất đổi tên 02 Ủy ban của Quốc hội
File word Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

nh minh ha (Ngun Internet)

Cụ thể, theo Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi):

– Thay cụm từ “Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” bằng cụm từ “Ủy ban văn hóa, giáo dục” tại điểm e khoản 1 Điều 66 và tên Điều 75;

– Thay cụm từ “Ủy ban về các vấn đề xã hội” bằng cụm từ “Ủy ban xã hội” tại điểm g khoản 1 Điều 66 và tên Điều 76.

Như vậy, theo đề xuất này, “Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”  sẽ đổi thành “Ủy ban văn hóa, giáo dục”, còn “Ủy ban về các vấn đề xã hội” được đổi thành “Ủy ban xã hội”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung một số quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 2014, đơn cử như:

– Bổ sung tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội: “Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

– Bổ sung về trách nhiệm tham gia thẩm tra và phối hợp giữa Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: “Tham gia thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực mà Hội đồng dân tộc, Ủy ban mình phụ trách trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra”.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Sở Y tế TP.HCM ra công văn khẩn

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button