Tin Tức

Đề xuất có từ 01

Đề xuất có từ 01 – 03 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất định mức biên chế công chức đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

– Giám đốc Sở 01 biên chế công chức;

– Phó Giám đốc: Từ 01 đến 03 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức cấp phó đảm bảo bình quân mỗi sở có 03 công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định;

– Đối với phòng thuộc Sở: Trưởng phòng thuộc Sở 01 biên chế công chức.

+ Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

+ Phòng thuộc Sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Xem Thêm  Thanh Hoá: Bảo vệ… kiêm nghề “đạo chích”

– Công chức tham mưu, giúp việc (tương ứng với vị trí việc làm: nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch, đầu tư, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ) được định biên đảm bảo các tiêu chí sau: Số lượng biên chế công chức của phòng thuộc Sở (bao gồm cả số lượng trưởng phòng và phó trưởng phòng):

+ Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức;

+ Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I: Bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III: tối thiểu 05 biên chế công chức.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Toàn văn dự thảo Thông tư

>>> Xem thêm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có phải là công chức không? Quy định cụ thể về các cơ quan chuyên môn này như thế nào?

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button