Tin Tức

Đề xuất cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú cho công dân

Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Sẽ cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú cho công dân (Ảnh minh họa)
dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú

Theo đó, đề xuất quy định về Giấy xác nhận thông tin cư trú với những nội dung đáng chú ý như sau:

Giấy xác nhận thông tin cư trú là gì và ai được đề nghị cấp Giấy?

– Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị xác định nơi thường trú, nơi tạm trú, tình trạng khai báo tạm vắng, nơi ở hiện tại của cá nhân hoặc hộ gia đình và có giá trị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp.

– Giấy xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký cư trú.

Trình tự thủ tục yêu cầu cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú

– Công dân có yêu cầu cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú, trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để làm thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

– Cơ quan đăng ký cư trú đề nghị người yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú xuất trình một trong các giấy tờ, tài liệu thể hiện thông tin số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú phải cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

– Trường hợp thông tin về cư trú của cá nhân hoặc hộ gia đình trong Giấy xác nhận thông tin về cư trú chưa được cập nhật khi có thay đổi thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân đến cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân thường trú, tạm trú để làm thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định.

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021 từ tiền lương, tiền công

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button