Tin Tức

Đề xuất 05 trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước khi đấu giá QSDĐ

Rate this post

Đề xuất 05 trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước khi đấu giá QSDĐ

Đề xuất 05 trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước khi đấu giá QSDĐ (Hình từ internet)

Cụ thể, 05 trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bao gồm:

– Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

– Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật;

– Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định;

– Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;

– Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định Luật Đấu giá tài sản.

(Hiện nay, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước khi đấu giá tài sản được quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016)

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn bổ sung quy định về điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất so với Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2013):

* Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013. Các đối tượng tại điểm này không được liên doanh, liên kết để tham gia đấu giá;

Xem Thêm  Người dân đổ xô mua máy phát điện

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;

– Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá;

– Có cam kết bảo lãnh của ngân hàng đối với số vốn đầu tư đến khi hoàn thành dự án;

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá được quy định tại điểm khoản 6 Điều này.

* Điều kiện cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

– Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện dự án đầu tư phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm a, điểm d, điểm e khoản 1 Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định.

>>> Xem thêm: Các trường hợp nào không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất? Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có cần đáp ứng điều kiện gì hay không?

Tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Hướng dẫn mới nhất về giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay?

 

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn