LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức

Rate this post

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức (Hình từ Internet)

1. Thời gian thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 là bao lâu?

Theo thời gian làm bài thi các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được hướng dẫn tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL thì thí sinh dự thi môn Toán sẽ thi vào chiều ngày 28/6/2023 (Thứ Tư) với thời gian làm bài là 90 phút; giờ bắt đầu làm bài thi là 14 giờ 30.

2. Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 có cấu trúc như sau:

Trong mỗi đề thi môn Toán có tất cả là 50 câu hỏi, trong đó 45 câu hỏi thuộc về kiến thức lớp 12 và 5 câu thuộc về kiến thức lớp 11. Gồm 24 mã đề khác nhau và có 4 mã đề chính thức.

Đa số các kiến thức có trong đề thi THPT đều thuộc về kiến thức lớp 12.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 (theo mã đề):

– Đề thi chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 (Mã đề 103)
Mã đề 103

– Đề thi chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 (Mã đề 115)
Mã đề 115

Đang cập nhật…

3. Khi thi môn Toán, thí sinh dự thi cần tuân thủ những quy định gì?

Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm (trong đó có môn Toán), ngoài các quy định tại khoản 4 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:

– Phải làm bài thi trên Phiếu TLTN được in sẵn theo quy định của Bộ GDĐT; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;

– Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

– Khi nhận đề thi cần lưu ý kiểm tra bảo đảm các môn thi thành phần trong mỗi bài thi KHTN hoặc KHXH có cùng một mã đề thi; nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với CBCT trong phòng thi chậm nhất 05 (năm) phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ Phiếu TLTN, không được xem nội dung đề thi khi CBCT chưa cho phép;

– Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;

– Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi;

– Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi CBCT đã kiểm đủ số Phiếu TLTN của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.

(Khoản 5 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

>>Xem thêm: Thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Thí sinh có trách nhiệm tuân thủ những quy định nào?

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

4.1. Thành phần của Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có các thành phần sau đây:

– Trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;

– Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng Quản lý thi của sở GDĐT, các Phó Trưởng ban khác là lãnh đạo sở GDĐT, lãnh đạo một số phòng thuộc sở GDĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông;

– Các ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của sở GDĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

(Khoản 1 Điều 20 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

4.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có các trách nhiệm và quyền hạn như sau:

– Trưởng ban Coi thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về công tác coi thi; có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Hội đồng thi, quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT, quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi;

– Phó Trưởng ban Coi thi, ủy viên và thư ký chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban Coi thi.

(Khoản 2 Điều 20 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Đối tượng nào được miễn học phí năm học 2023 - 2024?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn