Tin Tức

Đề cương dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Đề cương dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Đề cương dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

– Chương I: Những quy định chung (17 điều)

– Chương II: Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH (6 điều)

– Chương III: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

+ Mục 1: Chế độ ốm đau (6 điều)

+ Mục 2: Chế độ thai sản (12 điều)

+ Mục 3: Chế độ hưu trí (13 điều)

+ Mục 4: Chế độ tử tuất (6 điều)

– Chương IV: Bảo hiểm xã hội tự nguyện

+ Mục 1: Chế độ hưu trí (8 điều)

+ Mục 2: Chế độ tử tuất(2 điều)

– Chương V: Quỹ Bảo hiểm xã hội (11 điều)

– Chương VI: Tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội (3 điều)

– Chương VII: Trình tự, thủ tục thực hiện BHXH (16 điều)

– Chương VIII: Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội (5 điều)

– Chương IX: Điều khoản thi hành (3 điều).

Xem chi tiết nội dung tại Đề cương dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Bước đột phá về khái niệm trong giải quyết nạn nghèo toàn cầu

Related Articles

9 Comments

Leave a Reply

Back to top button