Tin Tức

Đẩy mạnh xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, tạo thị trường trái phiếu chuyên biệt

Rate this post

Đẩy mạnh xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, tạo thị trường trái phiếu chuyên biệt

Đẩy mạnh xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, tạo thị trường trái phiếu chuyên biệt (Hình từ Internet)

Cụ thể, Chính phủ đặt ra một trong các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô là:

– Nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán;

– Thúc đẩy việc chào bán trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết để nâng cao tính minh bạch của thị trường;

– Thúc đẩy sự ra đời và phát triển của dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, tạo lập thị trường trái phiếu chuyên biệt.

Ngoài ra, Nghị quyết 86/NQ-CP cũng chỉ ra các nhiệm vụ nhằm phát triển thị trường trái phiếu như sau:

– Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ công tác tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững. 

Xem Thêm  Đề xuất hướng dẫn Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án

– Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. 

Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

– Khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững, tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ, nâng cao chất lượng công bố thông tin, chất lượng báo cáo tài chính đối với các công ty phát hành. 

Tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 11/7/2022.

Như Mai


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn