Tin Tức

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030

Rate this post

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

– 100% cán bộ và hội viên của Hội Khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”.

–  65% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”: 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

– 40 % người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”. Cộng đồng học tập”, 60% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Xem Thêm  03 gói thuốc điều trị Covid-19 tại nhà và hướng dẫn sử dụng (phiên bản 1.5)

– Phần đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội khuyến học cấp xã tham gia quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

– 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết tại Quyết định 387/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.

>>> Xem thêm: Việt Nam phấn đấu 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” từ đây đến năm 2030?

Việt Nam phấn đấu 75% cộng đồng (thôn bản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2021 – 2030?

Tú Anh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn