LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Rate this post

Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thí sinh dự thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 trong bao lâu?

Cụ thể tại lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức ở Phụ lục I kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 thì môn Vật lý nằm trong  tổ hợp bài thi KHTN, do đó thí sinh sẽ dự thi môn Vật lý vào sáng ngày 29/6/2023 với thời gian làm bài thi là 50 phút.

2. Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Thí sinh dự thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 có thể tham khảo đáp án đề thi môn Vật lý theo nội dung dưới đây:

Năm nay, đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có mã đề từ 201 đến 224.

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 201

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 202

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 203

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 204

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 205

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 206

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 207

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 208

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 209

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 210

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 211

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 212

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 213

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 214

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 215

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 216

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 217

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 218

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 219

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 220

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 221

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 222

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 223

– Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 224

*Lưu ý: Đáp án của từng mã đề môn Vật lý trên chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Xem Thêm  Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

3. Khi nào đề thi môn Vật lý sẽ hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật?

Theo khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT)  thì đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi.

Cụ thể, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

(Khoản 7 Phụ lục V kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL)

Do đó, mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi không trong thời hạn cho phép nêu trên thì sẽ xem là hành vi vi phạm về việc làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm tại đây: Làm lộ đề thi THPT quốc gia bị xử lý thế nào?

4. Quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như thế nào?

Tại khoản 7 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) thì quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được thực hiện như sau:

– Soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; riêng với môn thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi: Tổ ra đề thi có trách nhiệm thực hiện đối với bài thi/môn thi được giao phụ trách, bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT đối với đề thi chính thức và đề thi dự bị.

Riêng đối với đề thi trắc nghiệm: Thư ký sử dụng phần mềm rút ngẫu nhiên các câu trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT, chuyển cho các Tổ trưởng ra đề thi (có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi và các Tổ trưởng ra đề thi) làm nguồn tham khảo để soạn thảo đề thi;

– Phản biện đề thi: Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề thi và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Và đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết; ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi được báo cáo Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo trong quá trình duyệt đề thi;

– Hoàn thiện đề thi:

Trên cơ sở ý kiến của các cán bộ phản biện đề thi, tất cả các thành viên của Tổ ra đề thi cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình Chủ tịch Hội đồng ra đề thi phê duyệt.

Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, sau khi được Chủ tịch Hội đồng ra đề thi phê duyệt, thư ký thực hiện trộn đề thi thành nhiều mã đề thi khác nhau và chuyển cho Tổ ra đề thi; tất cả các thành viên của Tổ ra đề thi cùng rà soát từng mã đề thi, đáp án; sau đó, Tổ trưởng ra đề thi ký tên và trình Chủ tịch Hội đồng ra đề thi duyệt để tổ chức in sao.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn