LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Rate this post

Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thí sinh dự thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngày nào?

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Phụ lục I kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 thì thí sinh dự thi môn Hóa học vào sáng ngày 29/6/2023 trong tổ hợp bài thi KHTN với thời gian thi là 50 phút, thời gian bắt đầu làm bài từ 8 giờ 35.

2. Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

Thí sinh dự thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 có thể tham khảo đáp án đề thi môn Hóa học theo nội dung dưới đây:

Năm nay đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có mã đề từ 201 đến 224.

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 201

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 202

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 203

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 204

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 205

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 206

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 207

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 208

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 209

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 210

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 211

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 212

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 213

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 214

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 215

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 216

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 217

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 218

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 219

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 220

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 221

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 222

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 223

– Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 224

*Lưu ý: Đáp án của từng mã đề môn Hóa học trên chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

3. Yêu cầu chung đối với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, các đề thi cho mỗi bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải đạt các yêu cầu dưới đây:

– Nội dung đề thi đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, cụ thể: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

– Bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng;

– Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT; bảo đảm phân loại được thí sinh;

Xem Thêm  Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên

– Đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 (mười) đối với toàn bài và cả đối với các môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp;

– Đề thi phải ghi rõ có mấy trang (đối với đề thi có từ 02 trang trở lên); ghi rõ chữ “HẾT” tại điểm kết thúc đề thi.

4.  Quy định về đánh số báo danh và sử dụng đề thi tại phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Cụ thể tại khoản 7 Phụ lục V kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cách thực hiện đánh số báo danh và sử dụng đề thi tại phòng thi như sau:

– Trưởng Điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại Điểm thi và tổ chức cho CBCT thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

– Việc phát đề thi trong phòng thi được thực hiện theo một trong hai cách sau:

+ Cách 1. Phát theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

+ Cách 2. Phát theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Khi nhận túi đề thi, CBCT thứ nhất bắt thăm cách phát đề thi. Tại phòng thi, thứ tự phát đề phải thực hiện đúng theo cách đã bắt thăm được.

– Thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT: Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”.

Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

– Trước khi phát đề thi, CBCT phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của bì/túi đề thi, sự phù hợp môn thi với Lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 02 thí sinh trong phòng thi; chỉ được cắt bì/túi đề thi đúng giờ phát đề thi cho thí sinh quy định tại lịch thi.

Khi phát đề thi, CBCT phổ biến cho thí sinh nội dung nêu tại điểm c mục này; đồng thời, thông báo rõ: mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trong bì/túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì/túi đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì/túi đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi.

– Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi; nếu thí sinh thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu quá 05 phút sau thời điểm cán bộ coi thi phát xong đề thi cho tất cả thí sinh trong phòng thi và cho phép thí sinh được đọc đề thi thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Sau thời điểm nêu trên nếu thí sinh trong phòng thi có ý kiến về tình trạng của đề thi, CBCT phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi (qua CBGS) để báo cáo Trưởng ban Coi thi xử lý.

– Chậm nhất 15 phút sau khi tính giờ làm bài, người được Trưởng Điểm thi phân công thu lại đề thi thừa của bài thi/môn thi đang thi đã được CBCT niêm phong tại phòng thi và đề thi đã sử dụng cùng giấy nháp của môn thi thành phần ngay trước đó đã được CBCT thu của thí sinh.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn