LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023

Rate this post

Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 03/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án môn thi trắc nghiệm trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, bao gồm 08 môn nằm trong các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cụ thể, có bốn trong số năm bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thi theo hình thức trắc nghiệm gồm toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (các môn thành phần là vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (các môn thành phần là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Sau đây là đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023:

1.1. Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023
Đáp án chính thức của môn Toán

1.2. Đáp án chính thức các môn thi tổ hợp bài thi KHTN

– Môn Vật lý
Đáp án chính thức của môn Vật lý

– Môn Hóa học
Đáp án chính thức của môn Hóa học

– Môn Sinh học
Đáp án chính thức môn Sinh học

1.3. Đáp án chính thức các môn thi tổ hợp bài thi KHXH

– Môn GDCD
Đáp án chính thức môn GDCD

– Môn Lịch sử
Đáp án chính thức môn Lịch sử

– Môn Địa lý
Đáp án chính thức môn Địa lý

1.4. Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ

– Môn Tiếng Anh
Đáp án chính thức môn tiếng Anh

– Môn Tiếng Pháp
Đáp án chính thức môn tiếng Pháp

– Môn Tiếng Đức
Đáp án chính thức tiếng Đức

– Môn Tiếng Nhật
Đáp án chính thức tiếng Nhật

– Môn Tiếng Trung
Đáp án chính thức tiếng Trung

– Môn Tiếng Hàn
Đáp án chính thức tiếng Hàn

– Môn Tiếng Nga
Đáp án chính thức tiếng Nga

2. Quy định về chấm bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT năm 2023

Quy định về chấm bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT năm 2023 được quy định tại Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

(1) Quy định chung về chấm bài thi trắc nghiệm:

– Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, người đang thi hành nhiệm vụ liên quan thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chấm bài thi trắc nghiệm không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác theo quy định của Quy chế thi vào phòng chấm thi trắc nghiệm; không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì;

– Thành viên Tổ Chấm trắc nghiệm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay với Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm để cùng Tổ Giám sát lập biên bản, báo cáo Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm xử lý;

– Các Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh;

– Thống nhất sử dụng mã bài thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT;

– Trong quá trình xử lý, chấm điểm, Ban Chấm thi trắc nghiệm phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và kịp thời báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

(2) Xử lý bài thi trắc nghiệm:

(i) Quét phiếu TLTN: Thực hiện quét phiếu TLTN theo từng túi, kiểm tra túi bài thi trên phần mềm, xong túi nào niêm phong lại túi đó.

Ngay khi quét xong tất cả túi/phiếu TLTN của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD/DVD (sau đây gọi chung là đĩa CD) có nội dung giống nhau;

(ii) Nhận dạng ảnh quét: Ngay sau khi nhận dạng xong ảnh quét bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu nhận dạng ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau;

(iii) Sửa lỗi kỹ thuật: Ngay sau khi sửa lỗi kỹ thuật tất cả các bài thi trắc nghiệm bị lỗi của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu sửa lỗi kỹ thuật đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau;

(iv) Trong mỗi bước tại (i), (ii), (iii), toàn bộ 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau tại từng bước phải được đóng gói niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; chỉ khi gửi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) 01 bộ đĩa để quản lý và bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ và được Chủ tịch Hội đồng thi cho phép thì mới được tiến hành bước tiếp theo.

Phải báo cáo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để được chấp thuận sử dụng các bộ đĩa này.

(3) Chấm điểm: Sau khi hoàn thành các công việc quy định tại (2), Tổ Chấm trắc nghiệm mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm thi trắc nghiệm của Bộ GDĐT, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chấm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của công an và Tổ Giám sát;

Tiến hành chấm điểm, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp; thống nhất sử dụng mã bài thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT; trong quá trình xử lý, Hội đồng thi phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp thời với Bộ GDĐT (qua Cục QLCL).

(4) Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, bảo đảm cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GDĐT) được lưu vào 02 bộ đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để quản lý; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ.

(5) Việc tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm phải được thực hiện theo đúng yêu cầu và quy trình quy định tại Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Trường chuyên là gì? 05 điều cần biết về trường chuyên

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn