LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Rate this post

Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT thì chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

2. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 9 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT như sau:

– Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng CNTT hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điều kiện dự thi

+ Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;

+ Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

– Đăng ký dự thi

+ Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

+ Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

++ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;
Đơn đăng ký dự thi

++ Hai (02) ảnh 4cmx6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

++ Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

3. Quy định về đề thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ

Đề thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ theo Điều 7 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT như sau:

– Quy định chung

+ Đề thi gồm 02 bài thi: bài thi trắc nghiệm và bài thi thực hành; thi trên máy tính có nối mạng LAN (có máy chủ nội bộ lưu trữ). Hai bài thi này là bắt buộc, được thực hiện liên tiếp theo quy định của trung tâm sát hạch;

+ Bài thi trắc nghiệm do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được chấm tự động;

+ Bài thi thực hành do Ban Đề thi xây dựng dưới dạng tệp (file); kết quả bài thi thực hành do Ban Chấm thi chấm và được lưu vào các tệp trên máy chủ của mạng LAN.

– Đề thi ứng dụng CNTT cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng của đủ 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

– Đề thi ứng dụng CNTT nâng cao được xây dựng trên cơ sở kiến thức, kỹ năng mỗi mô đun nâng cao của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

– Cung ứng đề thi:

+ Đề thi trắc nghiệm được phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi;

+ Đề thi thực hành

++ Đề thi thực hành do Ban Đề thi biên soạn, được mã hóa và bàn giao cho Ban Coi thi theo đúng quy định;

++ Chủ tịch Hội đồng thi nhận đề thi từ Ban Đề thi, trực tiếp xem xét, mã hóa, lưu vào thiết bị nhớ, niêm phong theo quy định bảo mật đề thi và lập biên bản bàn giao cho Trưởng Ban Coi thi;

++ Trưởng Ban Coi thi chuyển dữ liệu đề thi vào máy chủ nội bộ trước giờ thi không quá 60 phút; trực tiếp giải mã đề thi để chuẩn bị giao cho thí sinh khi bắt đầu làm bài thi.

4. Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông báo 1226/TB-QLCL ngày 30/8/2022:
Danh sách 130 đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Mách nước giáo viên xử phạt học sinh đúng luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn