Tin Tức

Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự

Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự (Ảnh minh họa)

– Phương tiện vận tải đường bộ (5 thiết bị);

– Phương tiện vận tải đường thủy (5 thiết bị);

– Phương tiện vận tải đường không (3 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện chỉ huy (5 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện thông tin liên lạc (3 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hàng không (11 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển (11 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn dưới nước (12 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn dưới lòng đất, sập đổ công trình (10 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy (19 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện phòng chống hóa chất, độc xạ (8 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu (11 thiết bị);

– Trang thiết bị, vật tư y tế (11 thiết bị);

– Trang bị, phương tiện cấp nguồn điện (3 thiết bị);

Xem chi tiết tại Quyết định 371/QĐ-TTg ban hành ngày 16/3/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Bọn khủng bố định giết 5.000 người

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button