Tin Tức

Đã có Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Rate this post

Đã có Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Hình trích từ văn bản)

Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT  sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT với một số nội dung đơn cử như sau:

1. Sửa đổi quy định về các vật dụng được phép mang vào phòng thi

Theo đó, tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT như sau:

Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.
Hiện hành, điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định chỉ được mang vào phòng thi: 


Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT); 


Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành; 


Các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Như vậy, tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã bỏ quy định về việc được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

2. Sửa đổi thành phần Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT

Hiện hành, theo khoản 2 Điều 17 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT gồm:

(1) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục QLCL hoặc lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học;

(2) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cục trưởng Cục QLCL, lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT và lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Cục QLCL;

(3) Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học – kỹ thuật là công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

(4) Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là những công chức, viên chức, giáo viên đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu; mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi;

(5) Lực lượng công an do Bộ Công an điều động;

(6) Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ do Bộ GDĐT điều động.

Tuy nhiên, thành phần tại (3) và (4) mục này đã được Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi như sau:

– Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học – kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

– Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Như vậy, tại thành phần Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT đã bỏ quy định với người lao động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; giáo viên đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu và bổ sung đối tượng là giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/5/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn