LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Đã có quyết định tăng lương cơ sở năm 2023 chính thức chưa?

Rate this post

Đã có quyết định tăng lương cơ sở năm 2023 chính thức chưa?

Căn cứ Nghị quyết 69/2022/QH15, Quốc hội đã thống nhất từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng;

Đồng thời, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Để cụ thể hóa nội dung nêu trên, Bộ Nội vụ vừa mới trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định mới lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mới nhất – Dự thảo lần 2 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở).
Dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Dự thảo Lần 2)

 

Theo Dự thảo, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 dự thảo Nghị định;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì dự thảo này cần được Chính phủ thông qua và ban hành trước khi chính thức được áp dụng trên thực tế.

Như vậy, có thể nói hiện nay chưa có quyết định chính thức về việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023; tuy nhiên việc thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 đã được Quốc hội thống nhất và các cơ quan liên quan đang xây dựng quy định để cụ thể hóa nội dung này nên sẽ sớm có quyết định chính thức trong thời gian tới.

Đã có quyết định tăng lương cơ sở năm 2023 chính thức chưa

Đã có quyết định tăng lương cơ sở năm 2023 chính thức chưa? (Hình từ internet)

Ai được tăng lương từ ngày 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng?

Theo Dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở thì mức lương cơ sở được sử dụng để làm căn cứ tính lương đối với các đối tượng sau đây:

(1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019)

 (2) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

(3) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

(4) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định Nghị định 111/2022/NĐ-CP đang được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

(5) Người làm việc trong chi tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 33/2012/NĐ-CP)

(6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

(7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

(8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

(9) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thông và tổ dân phố.

Do đó, nếu mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lào động thuộc 9 trường hợp nêu trên sẽ tăng tương ứng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  TP.HCM: Thông báo kế hoạch thưởng tết 2023 cho NLĐ trước ngày 25/12

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn