Tin Tức

Cung cấp 8 dịch vụ công hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do COVID-19

Rate this post

Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, DN chịu ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn do COVID-19 tại địa chỉ: ncovi.dichvucong.gov.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (HĐTV) vừa có công văn gửi các thành viên HĐTV để thông tin về các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hành Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch công quốc gia, gồm:

Xem Thêm  Yều cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết từ 0h ngày 28/7

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp;

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cá nhân;

Gửi phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ do đại dịch COVID-19.

HĐTV thông tin để các thành viên biết, hướng dẫn các doanh nghiệp, hội viên của mình khai thác, sử dụng các dịch vụ công nêu trên tại địa chỉ: ncovi.dichvucong.gov.vn.

Hoàng Giang

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn