Tin Tức

Công điện triển khai công tác đặc xá năm 2015

Rate this post

Ảnh minh họa

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Hội đồng tư
vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX về việc triển khai
thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của
Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015. Để thực hiện tốt chính sách nhân
đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và
góp phần thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đạt
kết quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an làm tốt chức năng tham
mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá, khẩn trương triển khai có hiệu quả
công tác đặc xá năm 2015, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng tiêu
chuẩn quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ
đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch
nước và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2015 trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các
cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xoá bỏ
mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp
đỡ họ hoà nhập cộng đồng.

3. Các Bộ, Ban, ngành đã nêu trong
Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá chủ động thực hiện tốt nhiệm
vụ đã được phân công.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân
các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng
thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm
2015 về đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX
ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Cụ thể là:

Xem Thêm  “Công nghệ” sản xuất nhạc chuông

a) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông
phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương
tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại
chúng.

b) Chỉ đạo các Sở: Tư pháp, Lao động -
Thương binh và Xã hội, Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận
và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

c) Chỉ đạo chính quyền các cấp
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn
thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định
các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt
tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục,
giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về
cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội
và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh
tế – xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống,
hoà nhập cộng đồng.

d) Chỉ đạo Giám đốc Công an cấp
tỉnh phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa
phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc
xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư
trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và
trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có
hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

5. Giao Bộ Công an (Cơ quan Thường
trực Hội đồng tư vấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và
báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn