Tin Tức

Công bố 16 Luật và 7 Nghị quyết

Rate this post

văn phòng chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo
công bố
Lệnh
của Chủ tịch nước về 16 Luật và 7 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp
thứ 10 thông qua.

Các
Luật được công bố gồm: Luật An toàn thông tin mạng; Luật hoạt động giám sát của
Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật thống kê; Luật khí tượng thủy văn; Bộ luật
hàng hải Việt Nam; Luật kế toán; Luật phí và lệ phí; Luật trưng cầu ý dân; Luật
quân dân chuyên nghiệp; Bộ Luật dân sự; Bộ Luật hình sự; Bộ Luật tố tụng dân
sự; Luật tố tụng hành chính; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ
quan điều tra hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự.

Các
Nghị quyết được công bố gồm: Nghị quyết về việc phân chuẩn Nghị định thư sửa
đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới; Nghị quyết ban
hành nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự; Nghị
quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật
tố tụng dân sự; Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết
về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự.

Giới
thiệu về Luật khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn
Minh Lộc cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát
triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam đã được điều
chỉnh bằng Luật. Luật sẽ tạo ra bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý
nhà nước về khí tượng thủy văn; bảo đảm điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy
văn phát triển, cung cấp và sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong các lĩnh
vực kinh tế, xã hội có hiệu quả. Đặc biệt, Luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt
động khí tượng thủy văn bảo đảm công tác phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Luật
quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng cũng quy định
rất rõ về hạn tuổi phục vụ của QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng. Luật đã
quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc hàm là: Cấp úy QNCN:
Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá QNCN, Trung tá QNCN: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi;
Thượng tá QNCN: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. Riêng chức danh chiến đấu viên để đảm
bảo đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ, Luật quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ
tại ngũ là đủ 40 tuổi, khi hết hạn tuổi phục vụ thì được ưu tiên đào tạo, bồi
dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội
hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng
và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó
có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

Giới
thiệu về Luật An toàn thông tin mạng, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho
biết, Luật gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng,
quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn
thông tin mạng…Tại chương II cũng quy định rất rõ việc bảo vệ thông tin cá
nhân. Đó là quy định về nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; thu thập
và sử dụng thông tin cá nhân; cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân;
bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; trách nhiệm của cơ quan quản lý
nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Xem Thêm  Một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến thi hành án hành chính và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện

Luật
trưng cầu ý dân gồm 8 Chương, 52 Điều là một phương thức để người dân trực tiếp
thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước
trong từng thời điểm cụ thể. Luật quy định cử tri trong trưng cầu ý dân cơ bản
thống nhất như cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp. Cụ thể là: “Công dân nước CHXHCN Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính
đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiểu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức
trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của
Luật này”.

Phạm
vi tổ chức trưng cầu ý dân: “Trưng cầu ý dân được thực hiện trong phạm vi cả
nước”. Điều này phù hợp với quy định của Hiến pháp về thẩm quyền quyết định
trưng cầu ý dân của Quốc hội. Đồng thời, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân là
những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định.

Luật
trưng cầu ý dân quy định cơ quan giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân gồm:
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội,
HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân.

Luật
thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm 11 chương, 73 điều với những nội dung cơ
bản: quy định chung; hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý,
thi hành tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lý giam giữ; chế độ của người bị tạm
giữ, người bị tạm giam; chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới
18 tuổi, phục nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ với người bị
kết án tử hình đang bị tạm giam; kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;
khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý, thi hành tạm
giữ, tạm giam; trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; điều
khoản thi hành. Luật được ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn, hạn chế, bất
cập và bảo đảm công tác quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều
tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích
hợp pháp của người bị tạm giữ, bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp
2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình
mới.

Luật
tổ chức cơ quan điều tra hình sự gồm 10 chương, 73 điều với những nội dung cơ
bản: những quy định chung; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều
tra của CAND, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư,
các cơ quan của CAND, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số
hoạt động điều tra; quan hệ phân công và phối hợp trong điều tra hình sự; quy
định liên quan đến thủ trưởng, phó thủ trưởng, cơ quan điều tra, điều tra viên
và cán bộ điều tra; quy định về chế độ chính sách với người làm công tác điều
tra hình sự, bảo đảm biên chế, dào tạo bồi dưỡng trong công tác điều tra hình
sự; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương trong công tác điều tra hình sự; điều khoản thi hành. Luật tổ chức
cơ quan điều tra hình sự được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ,
cụ thể và nâng cao hiệu quả của hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới.

Nhật
Nam

Theo
Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn