Tin Tức

Có phải chứng minh không mua bán dâm khi vào nhà nghỉ?

Rate this post

Có phải chứng minh không mua bán dâm khi vào nhà nghỉ?

Có phải chứng minh không mua bán dâm khi vào nhà nghỉ? (Ảnh minh họa)

1. Các trường hợp công an được kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn

Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn là kinh doanh dịch vụ lưu trú. Theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 thì kinh doanh dịch vụ lưu trú là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 50 Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định việc kiểm tra đối với việc kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn như sau:

Kiểm tra định kỳ: Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

Kiểm tra đột xuất: Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự;

+ Có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh;

Xem Thêm  Một số lưu ý khi triển khai VNACCS/VCIS

+ Phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

2. Có phải chứng minh không mua bán dâm khi bị kiểm tra tại nhà nghỉ, khách sạn

Điểm đ, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020) quy định như sau:

“Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”

Theo đó thì nghĩa vụ chứng minh vi phạm hành chính (mua, bán dâm,…) thuộc về người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân bị xử phạt có quyền chứng minh mình không vi phạm hành chính chứ không có nghĩa vụ phải chứng minh.

Như vậy, khi bị công an vào kiểm tra hành vi mua, bán dâm tại nhà nghỉ, khách sạn thì người dân không có nghĩa vụ chứng minh mình không có hành vi mua bán dâm, mà chứng minh là quyền của người dân; nghĩa vụ chứng minh có hành vi mua, bán dâm thuộc về cơ quan có thẩm quyền.

Khi công an vào kiểm tra hành chính thì nam, nữ cần xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, cũng như đưa ra một số thông tin về họ tên của nhau, nghề nghiệp, quê quán, nơi ở… để chứng minh hai bạn có thật sự quen biết; không phải dùng tiền hay lợi ích vật chất để đổi lấy việc giao cấu.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn