Hành ChínhTin Tức

Có được ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc?

Rate this post

Người lao động có được ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc? Nếu được ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc thì đóng bảo hiểm ở công ty nào? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Có được ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc?

Khoản 1 Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.”

Như vậy, người lao động có thể ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc thì đóng bảo hiểm thế nào?

Theo khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 2 Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc thì đóng bảo hiểm như sau:

 • Bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí, tử tuất): đóng tại công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên;

 • Bảo hiểm xã hội (quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp): đóng ở tất cả các công ty đã ký hợp đồng lao động (tuy nhiên người lao động không cần phải đóng vào quỹ này mà người sử dụng lao động sẽ đóng);

 • Bảo hiểm thất nghiệp: đóng tại công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên;

 • Bảo hiểm y tế: đóng tại công ty ký hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

♣ Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp sau:

Xem Thêm  Bộ Tài chính lấy ý kiến về đề nghị nâng thuế tài nguyên

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

♣ Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

 • Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

 • Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

♣ Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

 • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

 • Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

 • Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

♣ Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

(Điều 18 Bộ luật Lao động 2019)

>>Xem thêm: Quy định đóng BHYT của người lao động năm 2023

Trên đây là bài tư vấn của LSU về Có được ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn