Tin Tức

Chương trình bồi dưỡng CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm

Rate this post

Chương trình bồi dưỡng CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm

Chương trình bồi dưỡng CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm được xây dựng nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy.

Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức giảng dạy đại học đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở trước yêu cầu phát triển của GDNN/ GDĐH và khoa học công nghệ.

Nội dung Chương trình bồi dưỡng CDNN giảng viên

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

Chương trình gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần:

Xem Thêm  Câu chuyện bền vững của thị trường viễn thông

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học (gồm 8 chuyên đề).

– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Thời gian bồi dưỡng:

– Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.

– Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 196 tiết

+ Ôn tập, kiêm tra: 16 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 24 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng. bế giảng): 4 tiết 

2. Cấu trúc chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên

Phần III:Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Xem chi tiết nội dung Chương trình tại Quyết định 1078/QĐ-BGDĐTQuyết định 1079/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 20/4/2022.

Xuân Thảo


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn