Tin Tức

Chưa bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên

lương giáo viên mầm non

Chưa bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên (Ảnh minh họa)

Theo Luật Giáo dục 2019, chính sách tiền lương của giáo viên sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, tính chất, mức độ phức tạp, đặc thù công việc của nhà giáo. Theo chính sách mới, nhà giáo không có bảng lương riêng và phụ cấp thâm niên như hiện nay.

Tuy nhiên, để thực hiện quy định mới về chính sách tiền lương của nhà giáo thì cần có các văn bản hướng dẫn.

Do đó, lương và phụ cấp của giáo viên vẫn thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chưa có bất cứ thay đổi nào.

Vì vậy, các chế độ chính sách về lương và phụ cấp, trong đó có cả phụ cấp thâm niên mà giáo viên đang được hưởng hiện nay vẫn được giữ nguyên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố dự thảo các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông để xin ý kiến góp ý.

Trong đó, việc xếp lương đối với giáo viên mầm non theo bằng cao đẳng (hệ số lương khởi điểm 2.10), tiểu học, THCS là theo bằng đại học (hệ số lương khởi điểm 2.34).

Xem Thêm  Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi

Quý Nguyễn


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button