Tin Tức

Cho phép kiểm tra thông tin giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR

Rate this post

Cho phép kiểm tra thông tin giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR

Cho phép kiểm tra thông tin giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR (ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định về giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch như sau:

– Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Mã QR code trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Xem Thêm  Lương tối thiểu khối DN tăng thêm 200.000 đồng/tháng

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR Code trên bản điện tử của giấy tờ đó.

Ngoài ra, Thông tư 01/2022/TT-BTP còn ban hành kèm theo bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác bao gồm:

+ Nội dung bản điện tử giấy tờ hộ tịch; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

+ Nội dung các biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2).

Thông tư 01/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 18/02/2022.

Như Mai


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn