Tin Tức

Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

Rate this post

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các Phó
Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ tham dự lễ công bố
chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa
ASEAN.

Tham dự lễ công bố có Phó Thủ tướng
Vũ Văn Ninh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Tổng Thư ký
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Lê Lương Minh; lãnh đạo một số bộ, ngành; đại
sứ một số nước ASEAN tại Việt Nam…

Hướng
tới việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, trụ cột tiên phong trong 3 trụ cột
của Cộng đồng ASEAN, các quốc gia ASEAN đã triển khai hàng loạt các biện pháp
cụ thể, trong đó có việc tập trung triển khai thiết lập và thực hiện Cơ chế một
cửa ASEAN, công cụ thuận lợi hóa thương mại và góp phần đưa ASEAN trở thành một
cơ sở sản xuất và một thị trường chung.  

Bên
cạnh cam kết hội nhập khu vực, xuất phát từ nhu cầu nội tại về phát triển kinh
tế, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và kinh doanh, đảm bảo vị thế của Việt
Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,
Chính phủ Việt Nam đã xác định cần nhanh chóng cải cách các thủ tục hành chính
trong tất cả các lĩnh vực coi đây là một trong nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ
trong giai đoạn hội nhập.

Trong
đó, việc thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia như là một công cụ chính
của các cơ quan Chính phủ trong tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế
cũng như sớm kết nối Cơ chế một cửa ASEAN đã được các cấp lãnh đạo Chính phủ
quan tâm theo dõi sát sao và có những chỉ đạo hết sức quyết liệt.

Chỉ
đạo việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN là Ban Chỉ
đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia do Phó Thủ
tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban. Tổng cục Hải quan được giao nhiệm vụ là Cơ
quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia.

Theo
báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, cơ chế một cửa quốc gia
được triển khai qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, kết nối các Bộ Tài chính, Công
Thương, GTVT. Giai đoạn 2, kết nối các Bộ NN&PTNT, TN&MT, Y tế. Giai
đoạn 3, kết nối các Bộ KH&CN, TT&TT, VHTT&DL.

Trong
giai đoạn 1, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các Bộ GTVT, Công
Thương thực hiện nhiều thủ tục hành chính một cửa liên quan đến các lĩnh vực
quản lý tàu biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh tại 5 cảng biển quốc tế; thủ tục
cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu có xuất xứ
ASEAN (C/O form D) theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; thủ tục cấp giấy
phép nhập khẩu mô tô phân khối lớn; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với các
chất làm suy giảm tầng ozone.

Tính đến ngày 27/8, có gần 1.940 doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục
cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trong
giai đoạn 2, Cơ chế một cửa quốc gia tiếp tục mở rộng kết nối với các Bộ
NN&PTNT, TN&MT, Y tế. Hiện các Bộ đang thực hiện đào tạo cho doanh nghiệp
kết hợp với việc thí điểm từng bước để có thể triển khai theo diện rộng vào
cuối năm 2015.

Trong
giai đoạn 3, các Bộ KH&CN, TT&TT, VHTT&DL hoàn tất để có thể kết
nối Cơ chế một cửa quốc gia trong các lĩnh vực kiểm tra chất lượng đối với các
hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng; cấp phép nhập khẩu thiết
bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; đồ chơi trẻ em nhập khẩu. Các thủ tục nói
trên sẽ được triển khai trong giai đoạn từ tháng 9/2015 đến hết năm 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng ban
Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia phát biểu
tại lễ công bố.

Với vai trò là một thành viên tích cực của
ASEAN, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc của ASEAN trong khuôn
khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Hiệp
định, Nghị định thư và đưa nội dung của các điều ước này vào thực hiện khi được
Chính phủ các nước thành viên phê chuẩn.

Hiện, nhiều nước thành viên, trong đó có Việt
Nam, đã hoàn thành rà soát pháp lý và nội luật hóa các quy định để triển khai
Cơ chế một cửa ASEAN. Các nước thành viên cũng đã ký Nghị định thư về khung
pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, nền tảng pháp lý hoàn chỉnh để Cơ chế
một cửa ASEAN chính thức vận hành trong năm 2015.

Cho tới thời điểm hiện tại, có 7 nước thành
viên, bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và
Việt Nam công bố đã triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng cam kết. 5
nước thành viên bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam
công bố đã sẵn sàng cho việc kết nối Cơ chế một cửa ASEAN từ tháng 12/2015.

Từ giữa tháng 8/2015 tới giữa tháng 9/2015,
trong khuôn khổ Dự án thí điểm Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã lần lượt thực
hiện thành công kết nối kỹ thuật và trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
điện tử theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giữa Cơ chế một cửa quốc gia
Việt Nam với Cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên, bao gồm
Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa các nước
thành viên, đến hết tháng 10/2015, toàn bộ 5 nước thành viên bao gồm Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ hoàn tất kết nối kỹ thuật để sẵn
sàng kết nối đầy đủ vào tháng 12/2015.

Xem Thêm  VKSNDTC hướng dẫn giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp

Trong thời gian tới, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN sẽ chia
thành 2 giai đoạn. Giai đoạn cuối năm 2015 tập trung củng cố các thủ tục hành
chính đã triển khai và lan tỏa trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các đối tượng
có liên quan; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục
hành chính một cửa quốc gia đã kết nối chính thức; kết nối Cơ chế một cửa ASEAN
và trao đổi thông tin về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN (C/O form D) và
thông tin tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) đối với 4 nước đã sẵn sàng (Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thái Lan).

Giai đoạn 2, từ năm 2016 đến 2020, mở rộng Cơ
chế một cửa quốc gia cho tất cả các bộ, ngành về phạm vi, đối tượng. Toàn bộ
các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai dưới hình
thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Trong giao đoạn này, Cơ chế một cửa ASEAN
được kết nối đầy đủ và sẵn sàng kết nối trao đổi thông tin với các đối tác
thương mại ngoài ASEAN để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và
tăng cường kiểm soát đối với hàng nhập khẩu.

Cục
trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) giới thiệu về cơ chế
hoạt động của hệ thống giám sát hải quan trên toàn quốc

Phát
biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về
Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia nhấn mạnh, đây là một sự kiện
có ý nghĩa quan trọng, là bước ngoặt cho thực hiện cải cách hành chính, tiến
tới Chính phủ điện tử.

Theo
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những đột phá chiến
lược trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; đồng thời đây
cũng là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm hội nhập khu vực và quốc tế thành
công.

Việt
Nam đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, rút
ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân trong hoạt động đầu tư, sản
xuất, kinh doanh. Trong các giải pháp đó, cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một
cửa ASEAN là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thủ tục hành chính đơn
giản, thuận lợi theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương mại, du
lịch, đầu tư; đồng thời khẳng định quyết tâm tích cực chủ động của Việt Nam
trong thực hiện các cam kết cùng các nước trong khu vực hiện thực hóa việc hình
thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Thực
hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng,
chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, đã đề xuất, bổ sung,
nhiều văn bản pháp luật phù hợp với cơ chế một cửa, với yêu cầu phát triển và
các cam kết quốc tế; đã hoàn thành kết nối với cơ chế một cửa quốc gia đối với
9 bộ, ngành có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu,
xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Đặc
biệt, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, phối hợp, hôm nay Việt Nam chính
thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN
với 4 nước trong khu vực là Singapore, Indoneisa, Malaysia và Thái Lan. Đây
thực sự là bước đột phá quan trọng và là tin vui đối với cộng đồng doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhấn
mạnh, là một cộng đồng với dân số khoảng 625 triệu người, GDP trên 2.500 tỉ
USD, ASEAN ngày càng có vị thế và vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế
giới, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng nêu rõ, vai trò và lợi thế của
ASEAN chỉ thực sự phát huy khi từng nước cùng nhau cố gắng vì một ASEAN phát triển
vững mạnh.

“Chính
phủ Việt Nam luôn quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, trước hết là cải
cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện
đại, hiệu quả và hiệu lực”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định.

Để
góp phần thực hiện thành công mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị
Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn
bị chu đáo các điền kiện cần thiết để kết nối đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo
đúng kế hoạch đã thống nhất gữa các nước thành viên trong tháng 12/2015.

Tiếp
tục củng cố, hoàn thiện và mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với
tất cả các lĩnh vực, các quốc gia trong ASEAN, nhất là đối với các phương tiện
vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đạt trình độ ngang tầm với các quốc gia
tiên tiến trong khu vực và hoàn tất các chỉ tiêu đặt ra theo Nghị quyết của
Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia.

Tiếp
tục rà soát, nội luật hóa những quy định trong nước phù hợp với các cam kết
quốc tế trong đó có những quy định hướng dẫn triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
và Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng
với đó là thời gian hoàn thiện quy trình, quy chế và sự phối hợp chặt chẽ giữa
các bộ, ngành, tổ chức trong nước và nước ngoài để Cơ chế một cửa quốc gia và
Cơ chế một cửa ASEAN mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân và
doanh nghiệp. Đồng thời trên cơ sở kết quả đạt được, cần có kế hoạch và biện
pháp cụ thể để từng bước mở rộng việc kết nối với các quốc gia khác trên thế
giới.

Nguyễn
Hoàng

Theo
Chính Phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn