LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Chính thức: Lịch tựu trường năm học 2023 – 2024 của học sinh cả nước

Rate this post

Chính thức: Lịch tựu trường năm học 2023 - 2024 của học sinh cả nước

Chính thức: Lịch tựu trường năm học 2023 – 2024 của học sinh cả nước (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 28/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT

Chính thức: Lịch tựu trường năm học 2023 – 2024 của học sinh cả nước

Cụ thể, khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

– Lịch tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

– Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2023.

– Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

– Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

– Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024

– Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, lịch tựu trường năm học 2023 – 2024 của học sinh cả nước sẽ sớm nhất trước 01 tuần so với lịch khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với lịch khai giảng.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 của các địa phương

Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 của các địa phương phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

(1) Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải đảm bảo số tuần thực học

– Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

– Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

+ Đối với lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

+ Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

(2) Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

(3) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

(4) Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

(5) Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem thêm tại Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chính phủ yêu cầu không tăng học phí năm học 2023 – 2024

Cụ thể, tại Thông báo 300/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 – 2024; trình Chính phủ trước ngày 08/8/2023.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Tổng hợp các quyền của giáo viên Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn