Tin Tức

Chính thức có khung pháp lý cho “Tập đoàn kinh tế”

Rate this post

Hôm nay 20/12, Nghị định 101/2009/NĐ-CP về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Chính phủ ban hành ngày 5/11/2009 có hiệu lực thi hành.

Như vậy, sau gần 5 năm thí điểm xây dựng mô hình Tập đoàn kinh tế, đây là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng của Chính phủ quy định về lĩnh vực này.

Theo Nghị định 101, Công ty mẹ được quyền quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định về lương tối thiểu của Nhà nước, trừ các chức danh là Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Công ty mẹ được tự chủ quyết định đơn giá tiền lương theo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động – tiền lương.

Với quy định này, các TĐKTNN sẽ có cơ hội thu hút nhân tài bằng cách trả lương hợp lý, tránh được tình trạng chảy máu chất xám như trước đây.

Xem Thêm  Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Các TĐKTNN vẫn là xương sống của nền kinh tế

Về nguyên tắc Nhà nước thực hiện quyền sở hữu: Chính phủ vẫn thống nhất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ (kể cả phần vốn)…

Cụ thể, Nhà nước vẫn thực hiện các quyền chủ sở hữu đối với công ty mẹ thông qua việc quyết định thành lập mới, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty; quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty; quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết theo thẩm quyền; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của công ty…

Theo như Nghị định, không thành lập một cơ quan riêng để quản lý, giám sát hoạt động của các tập đoàn mà vẫn sử dụng bộ máy quản lý hành chính của các Bộ.

Thẩm quyền quyết định việc đầu tư ra ngoài ngành sang những lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… vẫn sẽ do Thủ tướng quyết định.

Nhiều vấn đề khác về hoạt động và quản lý tập đoàn sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, để khuyến khích các tập đoàn phát triển, đồng thời nhằm mục đích nhà nước thực hiện được quyền sở hữu với tập đoàn.

Tính đến nay, Việt Nam có 9 TĐKTNN đang hoạt động thí điểm, gồm: Bưu chính – Viễn thông (VNPT), Than – Khoáng sản (Vinacomin), Dầu khí (PetroVietnam), Điện lực (EVN), Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), Dệt May (Vinatex), Cao su (VRG), Tài chính – Bảo hiểm (Bảo Việt) và mới đây nhất là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn