Tin Tức

Chính sách về BHXH hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19

Rate this post

Chính sách về BHXH hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19

Chính sách về BHXH hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)

(i) Chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho đơn vị, doanh nghiệp, với số tiền hỗ trợ dự kiến ban đầu khoảng gần 4.000 tỷ đồng; (Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021)

(ii) Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và dự kiến số tiền tạm dừng đóng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện khoảng 8.000 tỷ đồng; (Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021)

(iii) Chính sách hỗ trợ người lao động bằng tiền từ kết dư quỹ BHTN, với số tiền dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng;  (Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021)

Xem Thêm  Tuổi nhỏ, tội không nhỏ

(iv) Chính sách giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHTN cho người sử dụng lao động, với số tiền hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng;  (Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021)

(v) Chính sách hỗ trợ đào tạo học nghề để duy trì việc làm cho người lao động từ Quỹ BHTN. (Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021)

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mật).

Đối với các trường hợp người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, không được tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đối với những người lao động này.

Công văn 3552/BHXH-TST được ban hành ngày 03/11/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn