Tin Tức

Chính phủ trình Nghị quyết miễn, giảm thuế cho DN, người dân theo thủ tục rút gọn

Rate this post

Chính phủ trình Nghị quyết về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo thủ tục rút gọn

Chính phủ trình Nghị quyết về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo thủ tục rút gọn (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính sau khi đã được giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 2 cho phép bổ sung dự thảo Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Xem Thêm  Một số nội dung về theo dõi thi hành án hành chính còn có ý kiến khác nhau và đề xuất giải quyết

Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết cho Bộ Tư pháp để hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 2 về dự thảo Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Nghị quyết 89/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn