Tin Tức

Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật

Rate this post

Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật

Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật sau:

– Luật Dầu khí (sửa đổi).

– Luật Thanh tra (sửa đổi).

– Luật Phòng thủ dân sự.

– Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu dân sự.

– Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

– Luật Đấu thầu (sửa đổi).

– Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ngoài ra, Chính phủ còn thống nhất thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 do Bộ Tư pháp trình tại Tờ trình 03/TTr-BTP ngày 11/02/2022.

Xem Thêm  7 nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận nợ, tài sản khi chuyển đổi sở hữu DN 100% vốn nhà nước

Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp: Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ ngày 11/02/2022 để tiếp tục hoàn thiện các Đề nghị xây dựng Luật, trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp các đề nghị xây dựng pháp luật được Chính phủ thông qua tại các phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 2 năm 2022, hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

Nghị quyết 22/NQ-CP được ban hành ngày 28/02/2022.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn