LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Chi tiết bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2023

Rate this post

Chi tiết bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2023

Chi tiết bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

1. Chi tiết bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

Theo đó, công thức tính mức lương của quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 01/7/2023 sẽ thực hiện như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Hệ số lương của quân nhân chuyên nghiệp sẽ thực hiện theo Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Do đó, chi tiết bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất từ ngày 01/7/2023 như sau:

2. Ai được xem là quân nhân chuyên nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015, quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

3. Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

Cụ thể tại Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp như sau:

(1) Đối tượng tuyển chọn:

– Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

– Công nhân và viên chức quốc phòng.

(2) Đối tượng tuyển dụng:

Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại (1), thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

Xem Thêm  Trong thời gian học nghề người lao động có được trả lương không?

(3) Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội;

– Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

(4) Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển.

Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển.

4. Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015, cụ thể như sau:

– Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao;

– Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh;

Trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó;

– Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, quân đội, cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

– Học tập chính trị, quân sự, pháp luật, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu phù hợp với từng đối tượng;

– Quân nhân chuyên nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân, các nghĩa vụ khác của quân nhân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật;

– Công nhân quốc phòng phải thực hiện nghĩa vụ của người lao động, chấp hành kỷ luật, nội quy lao động theo quy định của pháp luật; viên chức quốc phòng phải thực hiện nghĩa vụ của viên chức theo quy định của Luật viên chức.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn