Tin Tức

Chỉ thị về giải pháp chống tiêu cực trong đăng kiểm giao thông

Rate this post

Kiểm tra toàn
diện, đình chỉ hoạt động trung tâm đăng kiểm vi phạm

Theo Chỉ thị, trong những
năm vừa qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác đăng kiểm vẫn còn
nhiều thiếu sót, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng đăng kiểm.

Để kịp thời chấn chỉnh
các thiếu sót, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện
giao thông vận tải, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện chủ đề của năm an toàn giao
thông 2014 “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương
tiện”, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra toàn diện tất
cả các đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trong cả nước, chấn
chỉnh những hạn chế cả về trang thiết bị, tổ chức thực hiện, trình độ, chuyên
môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, cần có biện pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện và xử
lý nghiêm các sai phạm của trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên
nghiệp vụ đăng kiểm trong thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm không đáp ứng đủ
các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hoặc có vi
phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, công khai
đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh tiêu cực của các trung tâm đăng
kiểm. Thông báo công khai tên các trung tâm đăng kiểm đã vi phạm quy định về
đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải cần
khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn
thiện các quy định về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đường
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải; khắc phục những kẽ hở trong văn
bản quy phạm pháp luật dẫn đến tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về vận
tải; đăng kiểm an toàn kỹ thuật phương tiện; rà soát quy hoạch hệ thống các
trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trên cả nước, đồng thời công
bố công khai quy hoạch.

Luân chuyển cán bộ
đăng kiểm

Thủ tướng Chính phủ yêu
cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường công tác
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; luân
chuyển, bố trí hợp lý cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm
nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, trước hết là đối với những người làm công
tác đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy nội địa và đăng kiểm theo lô phương
tiện nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước.

Xem Thêm  Đầu nhiệm kỳ, Quốc hội quyết định số lượng, tên gọi của các bộ, cơ quan ngang bộ

Bên cạnh đó, cần khẩn
trương hoàn thiện hệ thống camera giám sát, truyền dữ liệu từ tất cả các trạm
đăng kiểm về Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng thời, chuyển dữ liệu về Thanh tra Bộ
Giao thông vận tải để thường xuyên giám sát; tăng cường vận động, tuyên truyền,
giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên.

Điều tra, xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Thủ tướng Chính phủ chỉ
thị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng của Bộ, Công an các địa phương tiến
hành điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ
chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện
giao thông vận tải.

Đồng thời, chỉ đạo cơ
quan Cảnh sát điều tra các cấp yêu cầu đại diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc
các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cung cấp đầy đủ hồ sơ và phối hợp chặt chẽ
trong công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân từ phía phương tiện giao thông vận
tải trong các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ
thị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các đơn vị đăng kiểm do
địa phương quản lý và các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa xử lý nghiêm vi phạm,
kiên quyết đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm vi phạm nghiêm trọng
trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đình chỉ chức vụ để tiến hành điều tra
đối với những trường hợp cán bộ, công chức có dấu hiệu tiếp tay, dung túng cho
các trung tâm đăng kiểm vi phạm quy định hoặc để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu.

UBND các tỉnh phối hợp với
các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận
động các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng
ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và
của cộng đồng.

Tăng cường tuyên
truyền về đăng kiểm

Ủy ban An toàn giao thông
Quốc gia được giao phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt
Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tổ chức đợt tuyên truyền
và giáo dục pháp luật về công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải. Có các phóng sự điều tra,
các chương trình đối thoại về hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông vận
tải.

Đồng thời, phối hợp với
các Hiệp hội nghề nghiệp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công
tác đăng kiểm phương tiện đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến thiết kế, chế
tạo phương tiện và hoạt động kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, lái xe các
quy định của pháp luật liên quan bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện và phòng
chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Tuệ Văn

Theo Báo điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn