Tin Tức

Chỉ đạo về giãn cách, cách ly xã hội để phòng chống Covid-19 (Thông báo 82/TB-VPCP)

Chỉ đạo mới nhất về giãn cách, cách ly xã hội để phòng chống Covid-19

Chỉ đạo mới nhất về giãn cách, cách ly xã hội để phòng chống Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo thẩm quyền được giao, nếu cách ly các vùng giáp ranh các tỉnh, thành phố khác thì phải có sự bàn bạc, thống nhất.

Trường hợp giãn cách, cách ly toàn tỉnh phải trao đổi với các tỉnh, thành phố lân cận và phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia và phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Việc khoanh vùng phải gọn nhất có thể. Trường hợp chưa đủ căn cứ khoanh vùng gọn ngay thì khi khoanh vùng rộng hơn phải có thời hạn và khẩn trương xác định khu vực có dịch, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Bộ Y tế rà soát các cơ sở điều trị, bảo đảm đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch cho các tình huống dịch bệnh; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tình huống có 30.000 người mắc bệnh.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch; khẩn trương, tích cực tiếp cận, đàm phán mua vaccine của nước ngoài, nghiên cứu phát triển vaccine trong nước, bảo đảm có vaccine sớm nhất có thể, tiêm cho nhiều người Việt Nam nhất có thể.

Xem Thêm  Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng cho giáo viên trường tư

Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ là thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, việc thực hiện 5K, nhất là đeo khẩu trang; việc tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn chống dịch; việc xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Bộ Y tế phân công các thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra các địa phương.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button