Tin Tức

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 11-15/1

Rate this post

Tạo
điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
các cấp

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện
thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa
chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân
cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Thông tin
và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển
khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa
phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức,
lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc
bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp;
các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa
phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; góp phần nâng cao ý thức làm chủ,
tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu
cử.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch,
phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã
hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo
đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc
phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia
cuộc bầu cử.

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu
HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội
đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp;
trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều
kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử…

Trợ
cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an

Theo Nghị
định quy định chế độ trợ cấp khó
khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an
nhân dân, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc
điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần.
Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị
sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần.

Mỗi đối tượng trên chỉ được trợ cấp
không quá 02 lần trong 01 năm.

Xem Thêm  Viện KSND Tối cao thụ lý đơn tố cáo của ông Nén

Ngoài ra, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến
sĩ từ trần, mất tích cũng được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất.

Không
được liên kết sản xuất chương trình truyền hình thời sự – chính trị

Về liên kết sản xuất chương trình phát
thanh, truyền hình, Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh,
truyền hình quy định: Không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình
đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự – chính trị.

Đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương
trình trong nước được lựa chọn và chịu trách nhiệm về đối tác là tổ chức có
pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để liên kết sản xuất một
phần hoặc toàn bộ chương trình, kênh chương trình.

Quyền lợi của đối tác liên kết được trả
bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo, tài trợ hoặc nguồn thu hợp pháp khác của
đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình khi phát sóng chính chương
trình, kênh chương trình liên kết.

Các chương trình thực hiện hoạt động
liên kết trong kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu theo quy định của Nhà nước và kênh thời sự – chính trị tổng hợp
không được vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 theo Giấy
phép sản xuất của kênh này.

Trình
tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

Chính phủ ban hành Nghị
định hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Đầu tư công. Trong đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết quy trình lập, thẩm
định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Giao
kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016

Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn
kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 và danh mục dự
án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016.

Chương
trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chương trình hành động quốc gia về sản
xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt với mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu tỷ lệ doanh
nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường
cao, xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công
nghệ sạch đạt 60% đến 70%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải
pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng đạt 50%; giảm đến khoảng 65% tỷ
lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thương mại và đến
khoảng 50% tại các chợ dân sinh…

Quy
hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm
nhìn đến năm 2030. Quy hoạch nhằm xây dựng hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trường quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu
khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực Châu Á; đáp ứng nhu cầu
thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài
nguyên đất, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và yêu cầu
phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ
thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoàng Diên

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn