Tin Tức

“Chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo”

Rate this post

Trong Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 (kí ngày 27/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo và giao 12 nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Thủ tướng chỉ thị, cần quán triệt nhận thức phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo… Coi việc đổi mới quản lý giáo dục đại học bao gồm quản lý nhà nước về giáo dục đại học và quản lý của các cơ sở đào tạo là khâu đột phá để tạo ra sự đổi mới toàn diện của giáo dục đại học.

Để triển khai công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học, Thủ tướng giao Bộ GD – ĐT phối hợp tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học đến năm 2020. Tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020.

 

 

Đẩy mạnh việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Ảnh có tính minh hoạ)

Thủ tướng cũng yêu cầu hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn với nâng cao chất lượng đào tạo.

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các cam kết của các trường ĐH, CĐ trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình học; Có cơ chế xử lý nghiêm khắc với các trường sau ba năm thành lập không đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện của một trường đại học, cao đẳng. Đẩy mạnh thanh tra hoạt động đào tạo liên kết, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Xem Thêm  Quản lý chất thải nguy hại bằng “hộp đen”

Đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng, triển khai từng bước việc kiểm định các trường; xây dựng tiêu chuẩn và hình thành một số cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập.

Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường thông qua xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010 – 2015. Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học… Hướng dẫn và kiểm tra các trường xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng các trường ĐH, ký túc xá SV. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các trường tại vùng Thủ đô và vùng Tp HCM.

Ban hành các văn bản về thành lập trường, tuyển sinh, đao tạo, quản lý tài chính, chất lượng, trong đó làm rõ trách nhiệm và chế độ của nhà giáo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, quan hệ giữa Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Đảng uỷ… để từ đó các trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước xã hội.

Bộ tham mưu cho Chính phủ phân công, phân cấp quản lý các trường ĐH, CĐ theo hướng làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Bộ GD – ĐT và các bộ, ngành quản lí trường, các địa phương.

Tăng cường bộ máy giúp việc cho tỉnh để kiểm tra, giám sát các trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn