Tin Tức

Cấp “sổ đỏ” mẫu mới như thế nào?

Từ hôm nay 1-8, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực. Một nội dung được đặc biệt quan tâm trong luật này là việc cấp một giấy chứng nhận cho cả nhà và đất, tài sản khác gắn liền với đất…

Ai được cấp “sổ đỏ” mẫu mới?

Theo bản dự thảo của Bộ TN-MT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) được cấp theo từng thửa đất. Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì GCN được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Cũng theo dự thảo, chủ sở hữu nhà ở được xác nhận quyền sở hữu nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có một trong 8 nhóm giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở như giấy phép xây dựng nhà ở; hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND các cấp…

Giảm lệ phí trước bạ; rút ngắn thời gian chờ

Giải thích thêm về việc cấp GCN, ông Phùng Văn Nghệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) cho biết, cấp GCN theo quy định mới thực chất chỉ làm thay đổi công việc của các cơ quan quản lý nhà nước (các cơ quan liên quan sẽ phải xây dựng hệ thống để trao đổi cơ sở dữ liệu đất, nhà và tài sản trên đất), hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến công việc của người dân.

Xem Thêm  Danh sách nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2016-2021

Theo kế hoạch thì chỉ trong tháng 8-2009, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, sau đó bộ sẽ có thông tư và thực hiện ngay. Về cơ bản, quy trình, thủ tục cấp GCN mẫu mới vẫn tuân thủ các trình tự, thủ tục về cấp GCN quyền sử dụng đất trước đây, quy trình về cấp GCN quyền sở hữu nhà theo hướng dẫn tại Nghị định 90/CP và cấp GCN các tài sản khác theo Nghị định 95/CP.

“Chúng tôi đã tính toán để thống nhất 3 quy trình, hồ sơ này lại làm một. Thủ tục sẽ rút gọn hơn, đẩy nhanh hơn thời gian cấp GCN cho người dân. Trước đây, thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất phải mất 55 ngày, nhưng theo quy trình cấp GCN mới, toàn bộ quy trình chỉ kết thúc trong 50 ngày”, ông Nghệ nói.

Theo dự thảo nghị định Bộ TN-MT vừa hoàn thành, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư vẫn nộp hồ sơ và nhận GCN tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

Trong khi đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận GCN tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng TN-MT cấp huyện. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận GCN tại UBND xã, thị trấn… thực hiện theo quy trình cấp GCN quyền sử dụng đất hiện nay.

Xem Thêm  04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Dự kiến, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ trình HĐND cùng cấp quy định mức thu lệ phí cấp GCN. Tuy nhiên, Bộ TN-MT đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ khi cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ xuống còn 0,2% giá trị nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lý do là trên thực tế, tại nhiều địa phương, các hộ gia đình nghèo dù đã được chính quyền cấp “sổ đỏ” nhưng không đủ tiền trả lệ phí trước bạ nên không thể lấy GCN. Ngay tại Hà Nội, số GCN không có người tới nhận từng có lúc lên tới 65.000 sổ.

Tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận mới

Thủ tướng vừa ban hành Công văn số 1297/TTg-KTN về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là GCN mới). Theo đó, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp GCN mới, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết khi các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp GCN mới. Việc cấp GCN mới được thực hiện sau khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành (ngày 1-8-2009). Bộ TN-MT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị định về cấp GCN mới, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ quyết định; đồng thời, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định theo thẩm quyền để ban hành ngay sau khi nghị định được Thủ tướng ký ban hành.

H.Nhung

Xem Thêm  Đề xuất tăng học phí mầm non, phổ thông 7,5%/năm từ năm học 2021-2022

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button