Giao thông vận tải

Cảng cạn là gì? Danh sách 11 cảng cạn hiện nay ở Việt Nam

Rate this post

Cảng cạn là gì? Danh sách 11 cảng cạn hiện nay ở Việt Nam

Cảng cạn là gì? Danh sách 11 cảng cạn hiện nay ở Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cảng cạn là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP, cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Danh sách 11 cảng cạn hiện nay ở Việt Nam

Ngày 27/4/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 506/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Cụ thể, danh sách 11 cảng cạn ở Việt Nam bao gồm:TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

Cảng cạn (ICD) Hải Linh

Phú Thọ

Số 1617/QĐ-BGTVT

ngày 07/5/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT

ngày 30/10/2015

3

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT

ngày 12/5/2016

4

Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình

Số 2200/QĐ-BGTVT

ngày 11/10/2018

5

Cảng cạn Hoàng Thành

Số 60/QĐ-BGTVT

ngày 15/01/2020

6

Cảng cạn Tân cảng Quế Võ

Bắc Ninh

Số 1543/QĐ-BGTVT

ngày 19/8/2021

7

Cảng cạn Long Biên

Hà Nội

Số 711/QĐ-BGTVT

ngày 20/4/2020

8

Cảng cạn Tân cảng Hà Nam

Hà Nam

Số 1007/QĐ-BGTVT

ngày 24/5/2019

9

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT

ngày 11/2/2015

10

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT

ngày 04/02/2016

11

Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1

Đồng Nai

Số 07/QĐ-BGTVT

ngày 06/01/2023

Quyết định 506/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

3. Các tiêu chí xác định cảng cạn

Cụ thể tại Điều 7 Nghị định 38/2017/NĐ-CP, các tiêu chí xác định cảng cạn bao gồm:

– Phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt.

– Gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng.

– Phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

– Bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài; có diện tích tối thiểu 05 ha đối với các cảng cạn hình thành mới.

– Bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Các chức năng của cảng cạn

Cảng cạn có các chức năng như sau:

– Nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng con-ten-nơ.

– Đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra khỏi con-ten-nơ.

– Tập kết con-ten-nơ để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật.

– Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng con-ten-nơ.

– Tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và con-ten-nơ.

– Sửa chữa và bảo dưỡng con-ten-nơ.

(Điều 6 Nghị định 38/2017/NĐ-CP)

5. Nội dung quản lý nhà nước về cảng cạn

Theo Điều 4 Nghị định 38/2017/NĐ-CP, nhà nước tiến hàng quản lý các cảng cạn bằng các nội dung như sau:

– Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cảng cạn; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật liên quan đến cảng cạn.

– Xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cảng cạn.

– Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến cảng cạn theo quy định của pháp luật.

– Công bố mở, đóng, tạm dừng cảng cạn.

– Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn.

– Tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động của người, phương tiện và hàng hóa tại cảng cạn (kiểm tra hàng hóa, làm thủ tục hải quan, kiểm dịch, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ).

– Quản lý về giá, phí và lệ phí đối với hoạt động khai thác cảng cạn.

– Tổ chức thống kê các thông số, dữ liệu liên quan về cảng cạn.

– Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Hoàn thiện chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền trong cấp giấy phép lái xe

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn