LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để trở thành biên tập viên xuất bản?

Rate this post

Nội dung chính

Để trở thành biên tập viên xuất bản, người đó cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây: là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ đại học trở lên, hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập, có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Biên tập viên có nhiệm vụ biên tập bản thảo, được từ chối biên tập các tác phẩm vi phạm quy định, và chịu trách nhiệm trước tổng biên tập và pháp luật về nội dung xuất bản phẩm. Luật Xuất bản 2012 cũng quy định về cấp, thu hồi, và cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập, cũng như các nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản.

Để trở thành biên tập viên xuất bản, cần đáp ứng những tiêu chuẩn như sau (điều này được thể hiện trong đoạn văn bản từ THỦ TỤC PHÁP LUẬT):

1. Điều kiện:
– Là công dân Việt Nam, có thường trú tại Việt Nam, và có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt
– Có trình độ đại học trở lên
– Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông
– Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Thực hiện biên tập bản thảo
– Có quyền từ chối biên tập bản thảo tác phẩm hoặc tài liệu vi phạm quy định tại điều 10 luật Xuất bản 2012 và báo cáo với tổng giám đốc (giám đốc) hoặc tổng biên tập nhà xuất bản bằng văn bản
– Đứng tên trên xuất bản phẩm do mình biên tập
– Tham gia vào các khóa tập huấn định kỳ về kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tổ chức
– Không được để lộ hoặc tiết lộ nội dung tác phẩm hoặc tài liệu xuất bản trước khi phát hành, để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả
– Chịu trách nhiệm trước tổng biên tập nhà xuất bản và trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm do mình biên tập

3. Quy định về cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập xuất bản:
– Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hành nghề biên tập trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
– Trường hợp không cấp chứng chỉ, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ Bộ Thông tin và Truyền thông
– Chứng chỉ hành nghề biên tập sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp, bao gồm: xuất bản phẩm do biên tập viên biên tập bị cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy; trong vòng một năm, biên tập viên có hai xuất bản phẩm hoặc trong vòng hai năm liên tiếp, biên tập viên có xuất bản phẩm bị vi phạm nội dung và phải sửa chữa trước khi được phát hành; biên tập viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án
– Biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập bị thu hồi, sẽ được xét cấp lại sau hai năm, trừ trường hợp biên tập viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội xâm phạm an ninh quốc gia
– Chứng chỉ hành nghề biên tập có thể được cấp lại trong trường hợp đã bị mất hoặc bị hư hỏng

Xem Thêm  Các đề xuất về nội dung hương ước và quy ước năm 2023

4. Nội dung và hành vi cấm trong hoạt động xuất bản:
– Việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm với những nội dung sau đây bị nghiêm cấm:
+ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
+ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hoặc phá hoại thuần phong mỹ tục
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định
+ Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân
– Các hành vi sau đây cũng bị nghiêm cấm:
+ Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định hoặc giấy phép xuất bản
+ Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản
+ In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm
+ Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu
+ Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu

Câu hỏi thường gặp

1. Để trở thành biên tập viên xuất bản, yêu cầu tiêu chuẩn nào cần được đáp ứng?
Các tiêu chuẩn cần đáp ứng để trở thành biên tập viên xuất bản bao gồm kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và tài năng sáng tạo trong việc biên tập văn bản, cũng như kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian hiệu quả.

2. Những kỹ năng cần có để trở thành biên tập viên xuất bản là gì?
Để trở thành biên tập viên xuất bản, cần phải có kỹ năng biên tập và hiểu biết sâu về văn bản, khả năng chọn lọc và chỉnh sửa nội dung, sự quan tâm đến chi tiết và khả năng phản hồi xây dựng, cùng với khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Back to top button
Luật sư tư vấn