LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Cải cách tiền lương 2024: Sẽ bỏ phụ cấp lãnh đạo từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Rate this post

Cải cách tiền lương 2024: Sẽ bỏ phụ cấp lãnh đạo từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Cải cách tiền lương 2024: Sẽ bỏ phụ cấp lãnh đạo từ 01/7/2024 (Dự kiến) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Cải cách tiền lương 2024: Sẽ bỏ phụ cấp lãnh đạo từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Cụ thể trong việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề cập tới việc bãi bỏ một số phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

Cụ thể các phụ cấp sau đây của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thể bị bãi bỏ khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024:

(1) Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

(2) Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

(3) Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội;

(4) Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

(5) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy có thể thấy, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương thì phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là một trong những loại phụ cấp có thể bị bãi bỏ.

Lý do bãi bỏ là do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ.
Ngày 19/9/2023, phát biểu bế mạc Diễn đàn kinh tế – xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế – xã hội mang tính thời sự, ngắn hạn mà còn tiếp cận các vấn đề lớn.


Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.


“Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024”

Đối tượng nào áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo?

Theo Mục I Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định về đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức và viên chức như sau:

– Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

– Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát) được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

– Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và các tổ chức phi Chính phủ.

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức và viên chức

– Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức và viên chức theo Mục III Thông tư 02/2005/TT-BNV như sau:

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được áp dụng theo quy định tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

– Về cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định như sau: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Trường hợp nào NSDLĐ được sa thải người lao động?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn