HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Rate this post

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

– Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

– Không bắt buộc có chữ ký số;

– Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

(Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

2. Đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo một trong các mô hình kinh doanh sau được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã:

– Trung tâm thương mại;

– Siêu thị;

– Bán lẻ hàng tiêu dùng;

– Ăn uống;

– Nhà hàng;

– Khách sạn;

– Bán lẻ thuốc tân dược;

– Dịch vụ vui chơi, giải trí;

– Các dịch vụ khác.

(Khoản 2 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

3. Nội dung của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

– Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);

– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

Xem Thêm  Công điện 01/CĐ-BTC: Tăng cường quản lý việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

– Thời điểm lập hóa đơn;

– Mã của cơ quan thuế.

(Khoản 3 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

4. Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

– Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC;

– Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo liên tục và duy nhất;

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

(Khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

5. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

– Doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sẽ đăng ký mới hoặc nếu đang sử dụng hình thức hóa đơn khác thì thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi thông tin thực hiện theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT

– Doanh nghiệp, hộ gia đình phải thực hiện việc đăng ký theo phương thức điện tử gửi đến Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoặc khi gửi dữ liệu đến cơ quan thuế phải sử dụng chữ ký số.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn