LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Các trường hợp sẽ dừng phim phổ biến theo Luật Điện ảnh 2022

Rate this post

Nội dung chính

The article discusses the cases in which film distribution will be discontinued according to the 2022 Film Law in Vietnam. According to the law, a film is defined as an audiovisual work expressed through continuous moving images or images created by technical devices. The law prohibits the distribution of films that violate regulations regarding prohibited contents and behaviors in the film industry. The state authorities have the power to decide on the discontinuation of film distribution by providing written explanations for reasons, timing, and duration. These reasons include violating the constitution and laws, promoting terrorism, hate speech, violence, and discrimination. The distribution of films without proper classification, alteration of film content, and unauthorized copying are also prohibited. The article further provides legal advice for customers with inquiries.

Các trường hợp sẽ dừng phổ biến phim theo Luật Điện ảnh 2022 (Hình từ Internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 1. Phim là gì? Theo khoản 2 Điều 3 Luật Điện ảnh 2022 thì phim là tác phẩm điện ảnh, có nội dung, được biểu hiện bằng hình ảnh động liên tiếp hoặc hình ảnh do các thiết bị kỹ thuật, công nghệ tạo ra; có hoặc không có âm thanh và các hiệu ứng khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh; được ghi trên các chất liệu, bằng kỹ thuật số hoặc phương tiện kỹ thuật khác và được phổ biến đến người xem, bao gồm các loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim kết hợp nhiều loại hình. Phim không bao gồm sản phẩm ghi hình nhằm mục đích phổ biến tin tức trên dịch vụ phát thanh, truyền hình, không gian mạng; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi điện tử; sản phẩm ghi hình về hoạt động của một hoặc nhiều người, mô tả các sự kiện, tình huống hoặc chương trình thực tế. 2. Các trường hợp sẽ dừng phổ biến phim theo Luật Điện ảnh 2022 Theo khoản 2 Điều 30 Luật Điện ảnh 2022 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm, thời hạn dừng phổ biến phim đối với một trong các trường hợp sau đây: (1) Vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như sau: – Nghiêm cấm hoạt động điện ảnh có nội dung sau đây: + Vi phạm Hiến pháp, pháp luật; kích động chống đối hoặc phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; + Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam; xúc phạm Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca; + Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kì thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội; + Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; + Truyền bá, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan; + Kích động, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp; + Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; + Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa; + Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân; + Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên; + Vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới. – Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: + Phát hành, phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có Giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh (sau đây gọi là Giấy phép phân loại phim) hoặc Quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình (sau đây gọi là Quyết định phát sóng); + Phổ biến phim trên không gian mạng mà không phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định của Luật Điện ảnh 2022; + Thay đổi, làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại phim đối

Xem Thêm  Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Câu hỏi thường gặp

1. Luật Điện ảnh 2022 quy định những trường hợp nào sẽ dừng phổ biến phim?

Trả lời: Luật Điện ảnh 2022 quy định những trường hợp sẽ dừng phổ biến phim bao gồm nội dung xâm phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, mang tính chất phản động, gây bạo lực, hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật.

2. Những hậu quả của việc áp dụng Luật Điện ảnh 2022 trong việc dừng phổ biến phim?

Trả lời: Việc áp dụng Luật Điện ảnh 2022 trong việc dừng phổ biến phim có thể gây ra những hậu quả như giới hạn sự tự do ngôn luận, ảnh hưởng đến sự phát triển nghệ thuật, tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp điện ảnh và nguồn thu của nhà sản xuất phim.

Back to top button
Luật sư tư vấn