Tin Tức

Các thủ tục đăng ký hộ tịch online được thực hiện ở mức độ 3, 4 (đề xuất)

Các thủ tục đăng ký hộ tịch online được thực hiện ở mức độ 3, 4 (ảnh minh họa)

Theo đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thực hiện đăng ký trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các việc hộ tịch, đăng ký trực tuyến mức độ 4 đối với các việc: cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo hình thức phù hợp với mức độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương. Trường hợp từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do hoặc có email chính thức của đơn vị gửi cho người yêu cầu (nếu người yêu cầu có cung cấp địa chỉ email).

Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

– Bản quét/bản chụp các giấy tờ sử dụng để gửi trực tuyến phải bảo đảm rõ, nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung.

– Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được đính kèm khi đăng ký hộ tịch trực tuyến phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định tại Điều 10 Luật hộ tịch, khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Xem Thêm  Tổng thống Palestine tuyên bố từ chức

– Trường hợp người yêu cầu không cung cấp đủ bản quét/bản chụp các giấy tờ cần thiết theo quy định hoặc bản quét/bản chụp được gửi kèm theo yêu cầu đăng ký hộ tịch không đáp ứng yêu cầu thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button