LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Các quy định về dạy nghề và việc làm áp dụng cho người khuyết tật

Rate this post

Nội dung chính

Quy định về dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật như sau: Nhà nước đảm bảo người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí và học nghề theo khả năng bình đẳng như người khác. Cơ sở dạy nghề phải cấp văn bằng, chứng chỉ khi người khuyết tật hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Người khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi khi học nghề và giáo viên cũng được hưởng chế độ theo quy định. Người khuyết tật có quyền tìm việc làm và cơ quan không được từ chối tuyển dụng hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái với quy định.

Quy định về dạy nghề đối với người khuyết tật – Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. – Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. – Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. – Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Căn cứ: Điều 32 Luật Người khuyết tật 2010 Quy định về dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật (Hình từ internet) Quy định về việc làm đối với người khuyết tật – Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. – Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. – Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật. – Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. – Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. – Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Chính phủ. Căn cứ: Điều 33 Luật Người khuyết tật 2010 Chính sách khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật – Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng chính sách sau đây: + Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối với các dự án vay vốn giải quyết việc làm; + Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. – Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do người khuyết tật làm ra. Căn cứ: Điều 8 Nghị định 28/2012/NĐ-CP Chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc – Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính sách ưu đãi sau đây: + Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. + Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm; – Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính sách sau đây: + Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết

Xem Thêm  07 Chính sách về đối tượng thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi

Câu hỏi thường gặp

1. Quy định về dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật có đáp ứng đầy đủ và công bằng không?
Trả lời: Hiện nay, quy định về dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật đã được cải thiện và đáp ứng tốt hơn cho các cá nhân có khuyết tật. Một số chính sách và quy định đã được ban hành nhằm khuyến khích đào tạo nghề cho người khuyết tật và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm và giữ chỗ làm.

2. Có những hạn chế và khó khăn gì trong việc thực thi quy định về dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật?
Trả lời: Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong việc đảm bảo quyền lợi và cơ hội việc làm cho người khuyết tật, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế và khó khăn. Điển hình là sự thiếu thông tin về các chương trình đào tạo và việc làm dành cho người khuyết tật, tiếp tục tồn tại sự kỳ thị và đánh giá sai về năng lực của họ từ phía nhà tuyển dụng và xã hội. Ngoài ra, còn tồn đọng nhiều vấn đề về vị trí làm việc không thích hợp về cơ sở vật chất và không theo đúng quy định về tiện ích cho người khuyết tật, gây khó khăn cho việc tiếp cận công việc và phát triển nghề nghiệp.

Back to top button
Luật sư tư vấn