Tin Tức

Các quy định mới về thủ tục tố tụng được áp dụng từ hôm nay

Rate this post

Các quy định mới
trong tố tụng dân sự

Thứ nhất, đối với
bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực từ 08/4/2011 đến trước 01/01/2012
và đương sự có đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn này mà người
có thẩm quyền chưa kháng nghị, thì việc kháng nghị trên được thực hiện theo quy
định tại Luật 2011.

Vụ việc dân sự đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01/01/2012
mà từ ngày 01/01/2012 mới được giải quyết thì áp dụng theo các quy định của Luật
2011.

Nội dung này do Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP quy định.

Thứ hai, các trường
hợp có thể khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân
chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án
dân sự:

+  Nếu có căn cứ cho rằng
đó là tài sản thuộc sở hữu của người phải thi hành án thì yêu cầu xác định quyền
sở hữu của người phải thi hành án để bảo đảm thi hành án

+ Nếu tài sản là tài sản chung, trong đó có phần của người
phải thi hành án thì yêu cầu xác định phần sở hữu của người phải thi hành án
trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án

+ Nếu quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, thì yêu
cầu xác định quyền sử dụng đất của người đó để bảo đảm thi hành án

+ Nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung, trong đó có phần của
người phải thi hành án thì yêu cầu xác định phần tài sản của người phải thi
hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án

Nội dung mới này được ghi nhận tại Nghị quyết
03/2012/NQ-HĐTP

Thứ ba, các chứng cứ Viện kiểm sát thu thập được bằng việc yêu cầu đương sự, cá
nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chỉ được Tòa án chấp nhận nếu việc thu thập chứng
cứ đó được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Quy định trên
cũng là sự mở rộng thêm quyền thu thập chứng cứ cho Viện Kiểm sát, trước đây Viện
kiểm sát chỉ thu thập chứng cứ trong trường hợp cần thiết.

Đó là là các hướng
dẫn do Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP quy định

Xem Thêm  Lằng nhằng hoá đơn tiền điện giá mới

Thứ tư, các trường
hợp bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện trước đây vì hết thời hiệu khởi kiện, các
đương sự  quyền khởi kiện lại thì Toà án
sẽ thụ lý và đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy đinh.

Trường hợp bản án, quyết định của Toà án trước đây đã bác
yêu cầu hoặc đình chỉ vì hết thời hiệu khởi kiện, nếu đương sự kiện lại thì Toà
án trả lại đơn và đương sự quyền làm đơn đề nghị xem xét vụ việc theo thủ tục
giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nội dung trên đề cập trong Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP, điều kiện thụ
lý đối với tranh chấp ai có quyền sử dụng đất là phải tiến hành hòa giải tại Ủy
ban cấp xã,có đất tranh chấp.

Các quy định mới về
hình phạt tù

Theo Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,
các điều kiện để phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù như sau:

+ Đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn đối với hình phạt
tù từ 30 năm trở xuống hoặc 12 năm đối với tù chung thân; Chấp hành tốt Nội quy
trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo; Đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt
tù từ khá trở lên theo quy định.

+ Phạm nhân chỉ được xét giảm 1 lần/năm, khoảng cách giữa 2
lần xét giảm ít nhất là 1 năm, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo có thể được
xét giảm thêm nhưng không được quá 2 lần/năm.

+ Nếu phạm nhân đã được xét giảm mà hạn tù còn lại không đủ
1 năm thì năm tiếp theo có thể đề nghị xét giảm sớm hơn trước một đợt, nhưng bảo
đảm chỉ được xét giảm 1 lần/năm.

Thêm vào đó, các quy định cụ thể về thời hạn tạm đình chỉ chấp
hành án phạt tù cũng được ghi nhận tại 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT,
cụ thể:

+ Phạm nhân bị mắc các bệnh hiểm nghèo như Ung thư giai đoạn
cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng, suy tim độ III trở lên, suy
thận độ IV trở lên, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS…đến mức có thể nguy hiểm
đến tính mạng. Trường hợp này được được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù một lần
hoặc nhiều lần cho đến khi sức khỏe hồi phục

+ Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đồi với phạm
nhân là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi là đến khi con
đủ 36 tháng tuổi.

+ Phạm nhân là lao động duy nhất trong gia đình hoặc do nhu
cầu công vụ: được tạm đình chỉ chấp hành án một lần hoặc nhiều lần, nhưng tổng
số thời gian được tạm đình chỉ tối đa là một năm.

Lệ Chiêu 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn