Tin Tức

Các nội dung được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

Rate this post

Các nội dung được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

Các nội dung được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 28/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

1. Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 107/2022/NĐ-CP, thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (viết tắt là ERPA) là một thỏa thuận được ký và ngày 22/10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD); Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế chuyển giao lại cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khoảng 95% lượng giảm phát thải ký kết và lượng bổ sung (nếu có) để sử dụng cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

2. Các nội dung được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

Cụ thể các nội dung được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ được quy định tại Điều 6 Nghị định 107/2022/NĐ-CP như sau:

(1) Hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính, gồm:

– Rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các hướng dẫn cơ chế, chính sách về giảm phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp;

– Rà soát, theo dõi đánh giá biến động trữ lượng các-bon rừng: kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác; tổ chức triển khai các giải pháp về quản lý rừng bền vững;

– Tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

– Nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

(2) Hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính, gồm:

Xem Thêm  Một số vấn đề cần được làm rõ

– Bảo vệ rừng tự nhiên;

– Các biện pháp lâm sinh theo quy định hiện hành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(3) Hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, gồm:

– Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm cung ứng, giống cây trồng, giống vật nuôi; quản lý lập địa và phát triển kinh tế rừng trồng; mua sắm thiết bị chế biến nông lâm sản; tham quan học tập xây dựng các mô hình trình diễn về phát triển sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng;

– Hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng của cộng đồng dân cư như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa và các công trình khác; được cộng đồng tham gia quản lý rừng thống nhất đề xuất;

– Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các hương ước, quy chế, cam kết thực thi pháp luật.

(4) Hoạt động quản lý, gồm:

– Quản lý và điều phối nguồn thu;

– Hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá;

– Đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm phát thải;

– Truyền thông, tuyên truyền;

– Hoạt động giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phản hồi.

3. Xác định số tiền chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

Tại Điều 7 Nghị định 107/2022/NĐ-CP quy định về việc xác định số tiền chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ như sau:

– Loại rừng, căn cứ xác định diện tích rừng được chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại vùng Bắc Trung Bộ

+ Loại rừng được chi trả là rừng tự nhiên thuộc 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

+ Căn cứ xác định diện tích rừng: Kết quả điều tra, kiểm kê rừng theo chu kỳ; kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

– Tiêu chí xác định số tiền điều phối cho địa phương:

+ Kết quả giảm phát thải của từng tỉnh;

+ Diện tích rừng tự nhiên của tỉnh.

–  Xác định số tiền thu và chi trả từ ERPA tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP.

Xem thêm tại Nghị định 107/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn