Tin Tức

Các bước thực hiện tiêm vắc xin COVID-19

Theo đó, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 thực hiện tiêm chủng theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón; Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực khai báo y tế điện tử; Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng.

Bước 3: Sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Thông bảo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.
Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19

Lưu ý:

– Các cơ sở tiêm chủng tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID19 căn cứ tình hình và đánh giá nguy cơ, trường hợp cần thiết yêu cầu nhân viên tham gia tiêm chủng mặc trang phục bảo hộ.

– Sử dụng phích vắc xin để bảo quản vắc xin tại bàn tiêm chủng.

Xem chi tiết tại Công văn 1734/BYT-DP ban hành ngày 17/3/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Chuẩn hóa các chương trình phát thanh, truyền hình trên Vinasat-1

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button