Giao thông vận tải

Bổ sung giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay

Rate this post

Bổ sung giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay (ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ mục I Phụ lục 03 tại Phụ lục I Thông tư 35/2021/TT-BGTVT, danh mục giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay bao gồm:

(1) Giấy phép Người lái tàu bay tư nhân (PPL), Giấy phép Người lái tàu bay thương mại (CPL), Giấy phép Người lái tàu bay – tổ lái nhiều thành viên (MCPL), Giấy phép Người lái tàu bay vận tải hàng không thương mại (ATPL) gồm các năng định sau: 

– Năng định chủng loại tàu bay; 

– Năng định hạng tàu bay; 

– Năng định loại tàu bay; 

– Năng định khả năng bay bằng thiết bị. 

(Hiện hành, theo Thông tư 10/2018/TT-BGTVT không có quy định về năng định chủng loại tàu bay và năng định hạng tàu bay. Thay vào đó là năng định cơ giới trên không theo loại tàu bay và năng định dẫn đường trên không theo loại tàu bay.)

(2) Giấy phép Giáo viên huấn luyện bay (FI) gồm có năng định giáo viên chủng loại và hạng tàu bay. 

(Hiện nay chỉ quy định năng định giáo viên huấn luyện bay).

(3) Giấy phép Giáo viên mặt đất (huấn luyện bay lý thuyết dưới đất) gồm có năng định giáo viên mặt đất (giáo viên lý thuyết). 

Xem Thêm  Quy định về hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa

(Hiện nay không có quy định giấy phép, năng định đối với giáo viên mặt đất).

(4) Giấy phép Nhân viên cơ giới trên không, Giấy phép Nhân viên dẫn đường trên không gồm có năng định sau: 

– Năng định chủng loại tàu bay; 

– Năng định hạng tàu bay; 

– Năng định loại tàu bay. 

(Hiện nay không quy định giấy phép, năng định đối với nhân viên cơ giới, nhân viên dẫn đường trên không).

(5) Giấy phép Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay gồm có các năng định sau: 

– Năng định hạng tàu bay cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay; 

– Năng định loại tàu bay cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay. 

(Hiện nay không quy định năng định hạng tàu bay, thay vào đó là năng định bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tàu bay đối với nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu).

(6) Giấy phép Nhân viên sửa chữa hàng không chuyên ngành gồm có năng định hạng tàu bay cho nhân viên sửa chữa hàng không chuyên ngành. 

(Bổ sung giấy phép, năng định nhân viên sửa chữa hàng không chuyên ngành so với quy định hiện hành).

(7) Giấy phép Nhân viên điều độ khai thác bay (FD) gồm có các năng định sau: 

– Năng định chủng loại tàu bay; 

– Năng định hạng tàu bay; 

– Năng định loại tàu bay. 

(Quy định chi tiết các loại năng định đối với nhân viên điều độ khai thác bay so với quy định hiện hành).

Thông tư 35/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 02/02/2022 và thay thế Thông tư 10/2018/TT-BGTVT.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn