Tin Tức

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức ngành nông nghiệp

Rate this post

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức ngành nông nghiệp

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức ngành nông nghiệp (Hình từ internet)

Vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư, thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

1. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Theo đó, từ ngày 06/10/2022, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sau không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

– Chức danh bảo vệ thực vật:

+ Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II.

+ Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III.

+ Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV.

– Chức danh giám định thuốc bảo vệ thực vật:

+ Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II.

+ Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III.

+ Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV.

– Chức danh kiểm nghiệm cây trồng

+ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II.

+ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III.

+ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV.

Tuy nhiên, các chức danh nghề nghiệp trên phải đảm bảo yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ ngày 06/10/2022, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các chức danh nghề nghiệp như sau:

Xem Thêm  Cần có gói hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp nhỏ

– Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II:

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật.

– Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật.

– Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV:

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II:

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giám định thuốc bảo vệ thực vật.

– Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giám định thuốc bảo vệ thực vật.

– Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV:

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II:

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm cây trồng.

– Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III:

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm cây trồng.

– Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 06/10/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn