Tin Tức

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường hỗ trợ nông dân

Trong Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội quý I và các giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm ban hành hôm nay (6/4), Bộ Chính trị nhấn mạnh phải tăng cường hỗ trợ nông dân thông qua các khoản tín dụng ưu đãi để mua sắm máy móc, thiết bị cho sản xuất.

Ảnh: LAD

Nhận định tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến ’ phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta”, Bộ Chính trị nêu rõ từ nay đến cuối năm, cần tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Triệt để tiết kiệm

Bộ Chính trị lưu ý nền kinh tế nước ta có nhiều lĩnh vực còn có thể tăng trưởng tốt khi triển khai các giải pháp kích cầu, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, cần phải có các giải pháp tình thế, kiên quyết, kịp thời và tập trung cho các lĩnh vực này.

Xem Thêm  Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH

Một nhiệm vụ quan trọng là mở rộng diện cho vay lãi suất ưu đãi với thời gian dài hơn (2 năm) để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong những lĩnh vực có thị trường, có hiệu quả; nghiên cứu việc tiếp tục giảm lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội phù hợp với tình hình mới. 

Cùng với việc tăng cường hỗ trợ nông dân thông qua việc cấp các khoản tín dụng ưu đãi để mua sắm máy móc, thiết bị cho sản xuất, Bộ Chính trị nhấn mạnh phải đẩy mạnh phát triển cơ khí trong nước để trang bị cho nông nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc hội họp, đi nước ngoài, tổ chức lễ hội, mua sắm, trong đầu tư xây dựng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế – xã hội đối với các huyện nghèo. Nghiên cứu lập quỹ mua nhà trả góp để hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Bộ Chính trị cũng yêu cầu có chính sách hỗ trợ một phần để đảm bảo đời sống đối với nhữung người bị mất việc làm trong các doanh nghiệp, thực hiện tiến trình cải cách tiền lương theo tiến độ.

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/2043/cau-hoi-sau-vu-chong-cuong-che-o-hai-phong

Đồngý điều chỉnh GDP 

Đi đôi với việc giải quyết những khó khăn trước mắt, Bộ Chính trị nhấn mạnh phải có các giải pháp dài hạn, căn cơ trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo chuyển biến thật sự về chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm tiếp theo, nhất là về mục tiêu, định hướng phát triển và cơ cấu kinh tế… theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X).

Ngoài ra, cần có những biện pháp tích cực để tiếp tục cải thiện dần các cân đối kinh tế vĩ mô, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo để chủ động phòng ngừa tái lạm phát cao trở lại, lưu ý chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ.

Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Chính trị tán thành việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) và mức bội chi ngân sách trong năm 2009. Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, xây dựng các phương án cụ thể để trình Quốc hội quyết định trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button