Giao thông vận tải

Biển số xe NG là biển số xe gì? Tổng hợp ký hiệu biển NG theo pháp luật Việt Nam

Rate this post

Biển số xe NG là biển số xe gì? Tổng hợp ký hiệu biển NG theo pháp luật Việt Nam

Biển số xe NG là biển số xe gì? Tổng hợp ký hiệu biển NG theo pháp luật Việt Nam

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Biển số xe NG là biển số xe gì?

Theo Điểm a khoản 7 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số xe NG là biển số xe cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó.

Biển số xe NG có nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” màu đỏ. Riêng biển NG của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới)

2. Tổng hợp ký hiệu biển NG theo pháp luật Việt Nam

Ký hiệu biển NG của xe cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên cho từng quốc gia tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Sau đây là ký hiệu biển NG của một số quốc gia theo pháp luật Việt Nam:
Tổng hợp ký hiệu biển NG theo pháp luật Việt Nam

* Ký hiệu biển số xe NG của các quốc gia trong khu vực ASEAN


STT

Tên quốc gia

Ký hiệu

1

LÀO

346 – 350

2

CAM PU CHIA

166 – 170

3

THÁI LAN

606 – 610

4

MY AN MA

376 – 380

5

MA LAY XI A

416 – 420

6

PHI LIP PIN

526 – 530

7

XINH GA PO

691 – 695

8

BRU NÂY

111 – 115

9

IN ĐÔ NÊ XIA

316 – 320

10

ĐÔNG TI MO

751 – 755

* Ký hiệu biển số xe NG của một số quốc gia trên thế giới


STT

Tên quốc gia

Ký hiệu

1

TRUNG QUỐC

601 – 605

2

HÀN QUỐC

636 – 640

3

TRIỀU TIÊN

631 – 635

4

NHẬT BẢN

446 – 450; 776 – 780

5

ẤN ĐỘ

026 – 030

6

ANH VÀ BẮC AILEN

011 – 015

7

AC HEN TI NA

046 – 050

8

BỒ ĐÀO NHA

071 – 075

9

BRA XIN

086 – 090

10

CU BA

121 – 125

11

ĐỨC

191 – 195

12

HOA KỲ

296 – 300; 771 – 775

13

NGA

441 – 445

14

PHÁP

506 – 510

15

TÂY BAN NHA

576 – 580

16

Ả RẬP XÊ ÚT

761 – 765

17

TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

641 – 645

….

….

3. Quy định về biển số xe của biển NG

3.1. Cách bố trí chữ và số của biển NG

Biển số xe NG gồm các nhóm chữ và số sắp xếp cụ thể như sau:

+ Nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe.

+ Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức quốc tế (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA).

– Nhóm thứ ba là sê ri đăng ký.

– Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 chữ số tự nhiên, từ 01 đến 99.

– Giữa ký hiệu địa phương, ký hiệu tên nước, sê ri, đăng ký và thứ tự đăng ký được phân cách bằng gạch ngang (-).

Ví dụ: Trên biển số hình vẽ H5

+ 80 là ký hiệu địa phương đăng ký.

+ 441 là ký hiệu tên nước, tổ chức, quốc tế; 02 là chỉ số thứ tự xe đăng ký.

+ NG là sê ri dùng cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và thành viên mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó.

3.2. Kích thước chữ và số trên biển NG

Kích thước chữ và số trên biển NG quy định như sau:

– Chiều cao của chữ và số: 63 mm.

– Chiều rộng của chữ và số: 38 mm.

– Nét đậm của chữ và số: 10 mm.

– Kích thước gạch ngang (-): Chiều dài 14mm; Chiều rộng 10mm

– Dấu chấm (.) phân cách giữa ba số thứ tự đầu với hai chữ số thứ tự sau có kích thước: 10mm x 10mm.

3.3. Vị trí chữ, số, ký hiệu trên biển NG

– Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối giữa biển số.

– Đối với biển số dài:

+ Công an hiệu dập phía trên của gạch ngang, mép trên Công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.

– Đối với biển số ngắn:

+ Công an hiệu được dập ở vị trí giữa hai hàng chữ số của biển số, cách mép trái biển số 5 mm,

– Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm.

Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số khác là 29mm; Nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 48mm

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Đăng ký xe ở đâu từ ngày 21/5/2022?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn