Giao thông vận tải

Biển số xe loại 5 số thì có được xem là biển số định danh của chủ xe không?

Rate this post

Biển số xe loại 5 số có được có được xem là biển số định danh của chủ xe không?

Biển số xe loại 5 số thì có được xem là biển số định danh của chủ xe không? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Biển số định danh là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh) là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Trong đó, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

2. Biển số xe loại 5 số thì có được xem là biển số định danh của chủ xe không?

Cụ thể tại khoản 1 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành (tức là trước ngày 15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Như vậy, nếu trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe của biển số xe loại 5 số không làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

3. Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe mới nhất từ ngày 15/8/2023

Các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8/2023 bao gồm:

(1) Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Xem Thêm  Khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

(2) Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

(3) Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

(4) Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

(5) Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

(6) Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

(7) Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

(8) Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

(Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

4. Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe mới nhất từ ngày 15/8/2023

Cụ thể tại Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe mới nhất như sau:

– Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại

(1), (2), (3) tại mục 3.

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính;

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

– Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại (1) ở mục 3)

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định (4), (5), (6), (7) thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Xem thêm tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn